PROCESFACILITERING

Jeg faciliterer processer. Som procesfacilitator er jeg meget optaget af, hvad I ønsker outputtet skal være og at tilrettelægge en proces, der matcher dette.

Jeg kan facilitere et enkelt møde, en konference eller det kan være et længere forløb.

Eksempler på opgaver:

  • Facilitering af høring på Christiansborg afholdt af Helsefonden, Alliancen unge med dobbeltdiagnose
  •  UngeAlliancen, Helsefonden facilitering af  møder i Advisory Board og Repræsentantskab.
  • Personaledage med fokus på kerneopgaver og trivsel
  • I forbindelse med Socialstyrelses projekt UngRusmidler
    • Temadage om unge og rusmidler i de deltagene kommuner
    • Samarbejde på tværs i kommunen vedr. udvikling af indsatser til unge