ANALYSER OG PROJEKTUDVIKLING

Jeg arbejder som konsulent inden for social- og sundhedsområdet. Jeg udarbejder analyser og fondsansøgninger ligesom jeg medvirker til udvikling af konkrete indsatser. Som konsulent kombinerer jeg min viden om unge og om rusmidler, med min konsulentfaglighed som både indebærer analyse og procesredsskaber.

I perioden 2017 til 2019, udførte jeg i samarbejde med SPUK og Pihl Inklusive, UNG Rusmidler, hvor vi for Socialstyrelsen implementerede kerneelementer fra de to behandlingsmodeller, U18 og U-turn, i 15 kommuner.

I 2019 blev jeg tilknyttet Helsefondens Alliance ”Unge med Dobbeltdiagnoser” hvor jeg har arbejdet med projektudvikling og procesfacilitering. I forbindelse med projektet blev udarbejdet  “Grønbog om unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler”.

Siden 2020 har jeg sammen med Susanne Pihl Hansen været projektleder for UngeAlliancen, der er en fortsættelse af Unge med dobbeltdiagnose. UngeAlliancen skal styrke og udbrede viden, erfaringer og perspektiver på indsatser til unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt brug af rusmidler. Læs mere her https://helsefonden.dk/artikler/unge-med-dobbeltdiagnose-skal-moede-mere-fleksibelt-system

Vi har med stort udbytte brugt Trine både i forhold til at udarbejde analyser og skrive fondsansøgninger. Trine er kendetegnet ved at arbejde systematisk og stringent og i tæt dialog med os som kunde. Det der særligt gør os tilfredse med samarbejdet med Trine er, at det altid er yderst inspirerende og konstruktivt.

 Mikael Jakshøj, Direktør Novavi