LEDERSTRESS

Netværk for ledere i Balance

Netværk for ledere i Balance er et to årigt udviklingsprojekt der løber i perioden 2021-2023, hvor vi udvikler og afprøver metoder hvor vi via fællesskaber – forebygger at ledere udvikler alvorlig stress.

Med projektet ønsker vi at skabe en ny tilgang til forebyggelse og løsning af stressproblematikker, idet indsatsen i stedet for et individuelt forløb er et fortroligt fælles rum med fokus på stress.

Udviklingsprojektet der er støttet af Velliv Foreningen retter sig mod 18 ledere, der har (eller har haft) stress fra op til 18 virksomheder. Lederne deltager i et 1-årigt forløb, hvor det bærende element er gruppeaktiviteter.

Målgruppen er ledere, der har oplevet stresssymptomer i større eller mindre grad, og som er optagede af at skabe en bedre balance i deres arbejdsliv. Målet er, at stressen ikke udvikler sig til en sygemelding, og at lederen derimod genetablerer den gode balance og kommer styrket ud på den anden side.

Jeg har tidligere skrevet Masterafhandling om ledere med stress, samt en kort artikel til lederweb om emnet.

Du kan læse mere om vores forløb , der er tilpasset ledere med stresssymptomer her http://www.ledereibalance.dk