OM TRINE RY

Jeg har været selvstændig siden 2017.

Længere uddannelser:

  • Socialrådgiver
  • Master i ledelse fra CBS.
  • Supervisor fra Inpraxis og Dispuk
  • Løsningsorienteret samtale fra Solution Focus
  • Systemisk ledelse fra Attractor (nu Mannaz)

Opgaver jeg løser som selvstændig:

Jeg afsluttede i 2020 min masteruddannelse på CBS med en afhandling omhandlende ledere med Stress. Det er særligt tabubelagt at være stressramt når du er leder i det stress-lidelsen stiller spørgsmål tegn ved lederens ret til at udøve ledelse, for hvordan kan man lede andre når man ikke kan lede sig selv? Se afhandling her.

Større opgaver som selvstændig:

  • 2021-2023 Netværk for Ledere i Balance, finansieret af Velliv Foreningen. Netværk for Ledere der er belastede. Læs mere her
  • 2020-2024, UngeAlliancen, finansieret af Helsefonden. UngeAlliancen er en alliancen af unge og forældre med personlige erfaringer, samt fagpersoner, forskere, frivillige organisationer, styrelser m.fl. på tværs af sektorer. Læs mere om projektet her
  • 2017 – 2019  Socialstyrelsen: UNG Rusmidler, udvikling af  rådgivnings- og behandlingstilbud i 15 kommuner, inspireret af to modeller, U18 og U-turn.. Udført i tæt samarbejde med SPUK og Pihl Inklusive

MIN ERFARING

Som nyuddannet socialrådgiver arbejdede jeg i en kommunalforvaltning. Det blev dog hurtigt klar for mig, at jeg ville specialisere mig inden for unge, hvorefter jeg i 1996 blev ansat i Tjek-Punkt, Københavns kommune som opsøgende medarbejder. Målgruppen var unge op til 21 år med psykiske problemer, misbrug og kriminalitet, områderne var Christiania og Vesterbro og målet med arbejdet var at skabe kontakt til unge og brobygge til det etablerede hjælpesystem. I Tjek-Punkt var jeg til 2001. Igennem min ansættelse i Tjek-Punkt blev jeg konstitueret leder og derefter stedfortræder og havde fornøjelsen af at deltage i flere udviklingsprojekter. Blandt andre oprettede jeg i samarbejde med en psykolog og psykiater Henrik Rindom en behandlingsgruppe for ecstasybrugere, som på det tidspunkt var et nyt misbrugsstof på festscenen.

Da jeg stoppede i Københavns kommune, blev jeg ansat i konsulentfirmaet Deloitte Consulting, hvor jeg gennemførte en brugerundersøgelse i forbindelse med udvikling af Arbejdsevnemetoden.

I 2003 blev jeg kontaktet af psykiater Henrik Rindom, som havde oprettet en behandlingsinstitution, Stofrådgivningen, for Satspuljemidler. Han ansatte mig til at lede Stofrådgivningen, og jeg fik særligt til opgave at sikre Stofrådgivningens indtægtsgrundlag. Jeg var leder af Stofrådgivningen frem til 2014, hvor jeg gav stafetten videre til Isabella Koppel.

I stedet startede jeg som Strategisk udviklingschef Novavi, samt chef for Stofrådgivningen, Pensionatet samt aktiviteter i Kriminalforsorgen. Igennem den stilling arbejdede jeg med udvikling og eksekvering af strategi i hele organisationen samt havde den fornøjelse at være leder for ledere.