OM TRINE RY

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1995 og har en master i ledelse fra CBS.

Jeg arbejder i dag som selvstændig konsulent, underviser og supervisor. Derudover er jeg tilknyttet Sundhedsstyrelsens telefonrådgivning Alkolinjen.

Jeg har en efteruddannelse i supervision fra Inpraxis, og jeg er pt i gang med en efteruddannelse hos Dispuk, hvor jeg dygtiggøre mig inden for den narrative supervision. Jeg har derudover en efteruddannelse i løsningsorienteret samtale fra Solution Focus samt en efteruddannelse i systemisk ledelse fra Attractor (nu Mannaz).

Jeg afsluttede i 2020 min masteruddannelse på CBS med en afhandling omhandlende ledere med Stress. Det er særligt tabubelagt at være stressramt når du er leder i det stress-lidelsen stiller spørgsmål tegn ved lederens ret til at udøve ledelse, for hvordan kan man lede andre når man ikke kan lede sig selv? Se rapport her.

Som nyuddannet socialrådgiver arbejdede jeg i en kommunalforvaltning. Det blev dog hurtigt klar for mig, at jeg ville specialisere mig inden for unge, hvorefter jeg i 1996 blev ansat i Tjek-Punkt, Københavns kommune som opsøgende medarbejder. Målgruppen var unge op til 21 år med psykiske problemer, misbrug og kriminalitet, områderne var Christiania og Vesterbro og målet med arbejdet var at skabe kontakt til unge og brobygge til det etablerede hjælpesystem. I Tjek-Punkt var jeg til 2001. Igennem min ansættelse i Tjek-Punkt blev jeg konstitueret leder og derefter stedfortræder og havde fornøjelsen af at deltage i flere udviklingsprojekter. Blandt andre oprettede jeg i samarbejde med en psykolog og psykiater Henrik Rindom en behandlingsgruppe for ecstasybrugere, som på det tidspunkt var et nyt misbrugsstof på festscenen.

Da jeg stoppede i Københavns kommune, blev jeg ansat i konsulentfirmaet Deloitte Consulting, der skulle bruge en socialrådgiver til at gennemføre en brugerundersøgelse i forbindelse med udvikling af Arbejdsevnemetoden.

I 2003 blev jeg kontaktet af psykiater Henrik Rindom, som havde oprettet en behandlingsinstitution, Stofrådgivningen, for Satspuljemidler. Han ansatte mig til at lede Stofrådgivningen, og jeg fik særligt til opgave at sikre Stofrådgivningens indtægtsgrundlag. Jeg var leder af Stofrådgivningen frem til 2014, hvor jeg fik mulighed for at give stafetten videre til Isabella Koppel. I stedet startede jeg som Strategisk udviklingschef for hovedorganisationen Lænke-Ambulatorierne, nu Novavi, samt chef for Stofrådgivningen, Pensionatet samt aktiviteter i Kriminalforsorgen. Igennem den stilling arbejdede jeg med udvikling og eksekvering af strategi i hele organisationen samt havde den fornøjelse at være leder for ledere.

I 2017 blev jeg selvstændig konsulent. Som selvstændig konsulent har jeg mulighed for at trække på mine mange års erfaring med arbejdet med unge, rusmidler og ledelse.

I perioden 2017 til 2019 udførte jeg i samarbejde med SPUK og Pihl Inklusive en stor opgave for Socialstyrelsen, UNG Rusmidler, hvor vi udviklede rådgivnings- og behandlingstilbud inspireret af to behandlingsmodeller, U18 og U-turn, i 15 kommuner.

Som et led i UNG Rusmidler udviklede og gennemførte vi i alt 19 undervisningsdage, ligesom vi i næsten alle 15 kommuner i samarbejde med de lokale projektgrupper gennemførte lokale temadage for deres samarbejdspartnere. Pt. .er jeg tilknyttet Professionshøjskolen Københavns Diplomuddannelse: København, læs her.

Udgivelser

Trine Ry og Lene Lund Hansen, Stressede ledere skammer sig, Væksthus for Ledelse 2020.

Jakob Demant, Freja Kern-Jespersen, Trine Ry, Unge med alkoholproblemer går ikke i behandling, STOF, Århus Universitet 2020.

Trine Ry og Lene Lund Hansen, Master Ledere med stress, Hansen og Ry, CBS, 2020.

Dan Orbe, Jannie L B Pedersen, Trine Ry, Styrket indsats for unge med rusmiddelproblemer i 28 kommuner, STOF nr 36, Århus Universitet 2020.

Klaus Goldschmidt Henriksen, Trine Ry, Susanne Pihl Hansen, Peter Jensen og Anna Lindqvist, UNG Rusmidler – erfaringsopsamling.

Klaus Goldschmidt Henriksen, Trine Ry, Susanne Pihl Hansen og Peter Jensen, UNG Rusmidler – inspirationsguide, Socialstyrelsen, 2020.

I forbindelse med ”Alliancen Unge med Dobbeltdiagnoser”:

Trine Ry og Peter Jensen: Rettigheder og hjælpesystemets opbygning, 2019

Trine Ry, Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer, 2019

Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal, redigeret af Trine Ry: Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen, 2019n

Hele artikelsamlingen kan læses her Artikelsamling, Alliance. Unge med dobbetdiagnose.

Video med Henrik Rindom og Trine Ry med gode råd til unge der skal på festival

Trine Ry og Susanne Pihl Hansen, artikel i Unge i Mistrivsel – viden og metoder i arbejdet med udsatte unge. Forlaget Jurainformation§, 2009

Trine Ry og Anna Elming, Stofrådgivningen: Evaluering af projekt Pigefilm, 2004

Trine Ry: Ecstasy-gruppen. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 2001