PROCESFACILITERING

Jeg faciliterer processer. Som procesfacilitator er jeg meget optaget af, hvad I ønsker outputtet skal være og at tilrettelægge en proces, der matcher dette.

Jeg kan facilitere et enkelt møde, en konference eller det kan være et længere forløb. Jeg har f.eks. været med til at facilitere processen i HelseFondens Alliance ”unge med dobbeltdiagnose”, ligesom jeg har faciliteret personale- samt temadage.