SAMARBEJDSPARTNERE

Jeg samarbejder med en bred kreds af mennesker, der inspirerer og bibringer ny viden og anderledes perspektiver til opgaveløsningen. Jeg samarbejder blandt andet med nedenstående forskere, praktikere og konsulenter

Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri

Susanne Pihl Hansen, konsulent

Anine Boisen, proces og terapi

SPUK, konsulentvirksomhed

Anett Wiingaard, Alkoholdialog.dk

Mette Kronbæk, lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole

Jakob Demant, lektor, Københavns universitet, Sociologisk institut

Ditte Andersen, seniorforsker og Ph.d. Vive

Kirsten Søndergaard Frederiksen, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk institut