SUPERVISION AF FAGPERSONER

Jeg superviserer professionelle, der arbejder med unge og/eller mennesker, der er udfordret af rusmidler.

Jeg er optaget af at supervisionen bidrager til:

 • Kvaliteten af arbejdet med målgruppen: ved at I får øje på nye perspektiver og muligheder og mærker jeres engagement og arbejdslyst.
 • At medarbejdergruppen udvikler større tryghed, tillid og forbundethed til glæde for arbejdsmiljø og derved også dem I er sat i verden for at hjælpe.

Supervisionstemaer

 • Når I selv bliver ramt: hvordan vi bliver påvirket når håbløshed, irritation eller ked af det hed kommer på spil i arbejdet?
 • Når borgere bøvler: I føler I er gået i stå, kører i ring, og har brug for nye vinkler og strategier for at komme videre.
 • Temaer der er på spil for flere af jer: Eksempelvis unge der fremstår med en meget lille motivation for at møde op.

Proces og metode

Jeg er optaget af et skabe et rum med en uhøjtideligt tone og med rum til både grin og berørthed. Jeg har en styrende interviewform, der skal medvirke til, at der skabes et trygt og læringsorienteret rum.

Jeg er uddannet inden for den narrative og den løsningsorienterede metode. Jeg er derfor optaget af de historier vi fortæller både om os selv, og dem vi skal hjælpe. Jeg har fokus på, hvordan vi ved at rejse nye perspektiver, kan se nye handlemuligheder. Og jeg vil altid have fokus på at I går ud af rummet med inspiration I kan omsætte i praksis.

Jeg tilpasser mine metoder til emnet og supervisand og arbejder meget med inddragelse af hele teamet, eks. igennem: bevidning, reflekterende team, rollefordelinger i teamet, poetisering, og rollespil.

Baggrund og match

Jeg har arbejdet inden for rusmiddelområdet siden 1996, som opsøgende medarbejder, behandler og leder indenfor alkohol og stofbehandling.

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1995 og har en master i ledelse. Jeg er uddannet supervisor fra Dispuk og Inpraxis. Jeg har været selvstændig supervisor og konsulent siden 2017. Ved siden af mine supervisionsopgaver er jeg blandt andet projektleder for UngeAlliancen, financieret af Helsefonden, der har fokus på at unge ramt af dobbeltdiagnoser skal have rettidig og relevant behandling.

Jeg afholder et uforpligtende møde med jer, inden vi laver en aftale om supervision. Jeg vil altid afklare forventninger inden opstart af et forløb, så der kan aftales klare rammer for supervisionsrummet. Jeg har god erfaring med, at leder deltager i supervisionen.

Særlig viden

Jeg har en særlig viden, som jeg vil inddrage, når det er relevant, inden for:

 • Udvikling af metoder til rådgivning og behandling af unge med rusmiddelproblemer (U18/U-turn/Stofrådgivningen)
 • Motivationsarbejde
 • Dobbeltdiagnosticerede
 • Samarbejde på tværs
 • Forældresamarbejde
 • Narrativ og løsningsorienteret metode
 • Stress
 • Ledelse

SUPERVISION OG KONSULTATION

Jeg arbejder også som konsulent med fokus på at støtte organisationer i eksempelvis udvikling af nye indsatser eller fastlæggelse af systematikker. Jeg har derfor som en del af supervisionen mulighed for at kombinere supervision med konsulentbistand.

”Vi har fået skabt et rum, hvor der er i gruppen, er stor tillid og omsorg til, at snakke om de udfordringer man kan møde. Der er plads til at snakke om styrker, men også om svagheder og få kvalificerede råd og sparring til, at forbedre egen praksis/tilgang.

Trine har en god evne til at få skåret ind til kernen, af det problem den superviserede sidder med. Trine styrer sessionen på en blid men direkte måde, så man ikke er i tvivl om, hvilken rolle man har og hvilke forventninger der bliver stillet.”

Ramona Deac Schmidt, rusmiddelbehandler