SUPERVISION FOR LEDERE

Jeg superviserer og rådgiver ledere, både individuelt og i gruppe – såvel ledere, der har en daglig samarbejdsflade, som ledere i den samme organisation, der ikke er knyttet sammen af opgaver.

I min ledersupervision har jeg fokus på både de ledelsesfaglige udfordringer og det personlige lederskab.

Supervisionen vil være organiseret omkring cases, som lederne medbringer eller temaer, som er relevante for flere. I den forbindelse er jeg især optaget af dilemmaer og balancer, det kan eksempelvis handle om hvordan lederen både kan stå på mål for virksomhedens beslutninger og være tro mod egne værdier, eller hvordan man balancerer lederrollen imellem at varetage en opgave/rolle og bruge sig selv som person.

Jeg kombinerer supervision og rådgivning, idet jeg også tilbyder min viden og erfaring i supervisionsrummet. Supervisionen bliver på den måde et refleksionsrum og med et aktivt samarbejde med mig.

Det er vigtigt, også for ledere, at være en del af et fællesskab, og jeg ser gruppesupervision som en mulighed for at skabe forbindelser imellem ledere, forbindelser der over tid vil medføre en større følelse af samhørighed i ledergruppen.

Et område, som har min særlige interesse, og som var omdrejningspunktet for min master på CBS, omhandler ledere med stress. Det er min erfaring af, at fortrolige fællesskaber sammen med andre ledere kan have gavnlig effekt i forhold til udvikling af alvorlig stress. Læs en artikel om masterafhandlingen her. 

Gruppesupervisionen vil være styret så lederne får støtte til at kommunikere på en anerkendende og nysgerrig måde, samtidigt med at der gives rum til nye refleksioner og løsninger. Det er vigtigt at der skabes et trygt rum og jeg sikrer, at der er plads til læring, der er direkte eksekverbar i dagligheden.

Jeg arbejder også som konsulent med fokus på at støtte organisationer i eksempelvis udvikling af nye indsatser eller fastlæggelse af systematikker. Jeg har derfor som en del af supervisionen mulighed for at kombinere supervision med konsulentbistand.

I min ledelsessupervision kombinerer jeg mine 15 års praksiserfaring som leder med min teoretiske viden fra min masteruddannelse i ledelse fra CBS samt to supervisionsuddannelser.