SUPERVISION FOR FAGPERSONER

Jeg superviserer professionelle, der arbejder med unge og/eller mennesker, der er udfordret af rusmidler.

Jeg tilbyder både individuel og gruppesupervision. Og jeg superviserer over hele landet. Jeg superviserer også via skype.

I supervisionen er jeg optaget af at skabe et fælles trygt refleksionsrum, der giver energi og læring for medarbejderne til gavn for de unge.

I min supervision er det min rolle at:

  • Skabe et trygt rum for udvikling
  • Facilitere en proces, der udfolder problemer og vanskeligheder.
  • Facilitere en proces, hvor medarbejdere får øje på nye muligheder og mærker deres engagement og lyst til deres arbejde.

Jeg er inspireret af den systematiske, narrative og løsningsorienteret metode og vil ofte arbejde med reflekterende team.

Jeg vil altid afklare forventninger med både leder og medarbejdere i opstart af et forløb, så der kan aftales klare rammer for supervisionsrummet.

SUPERVISION OG KONSULTATION

Jeg arbejder også som konsulent med fokus på at støtte organisationer i eksempelvis udvikling af nye indsatser eller fastlæggelse af systematikker. Jeg har derfor som en del af supervisionen mulighed for at kombinere supervision med konsulentbistand.