OM TRINE RY

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1995 og har en master i ledelse fra CBS.

I 2017 blev jeg selvstændig konsulent og supervisor. Som selvstændig trækker jeg på mine mange års erfaring med arbejdet med unge, rusmidler og ledelse.

Jeg er uddannet supervisor fra Inpraxis og Dispuk, og har specialisteret mig inden for den narrative supervision.  Jeg har derudover en efteruddannelse i løsningsorienteret samtale fra Solution Focus samt en efteruddannelse i systemisk ledelse fra Attractor (nu Mannaz).

Jeg afsluttede i 2020 min masteruddannelse på CBS med en afhandling omhandlende ledere med Stress. Det er særligt tabubelagt at være stressramt når du er leder i det stress-lidelsen stiller spørgsmål tegn ved lederens ret til at udøve ledelse, for hvordan kan man lede andre når man ikke kan lede sig selv? Se rapport her.

Af større opgaver jeg har løst som selvstændig, er det værd at fremhæve, at jeg i perioden 2017 til 2019 i samarbejde med SPUK og Pihl Inklusive udførte en stor opgave for Socialstyrelsen, UNG Rusmidler, hvor vi udviklede rådgivnings- og behandlingstilbud inspireret af to behandlingsmodeller, U18 og U-turn, i 15 kommuner. Som et led i UNG Rusmidler udviklede og gennemførte vi i alt 19 undervisningsdage, ligesom vi i næsten alle 15 kommuner i samarbejde med de lokale projektgrupper gennemførte lokale temadage for deres samarbejdspartnere.

Jeg har på nuværende tidspunkt to store fondsprojekter: Sammen med Susanne Pihl Hansen er jeg projektleder for UngeAlliancen. hvis opgave er at styrke og udbrede viden, perspektiver og erfaringer på indsatser til unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt brug af rusmidler. Projektet er finansieret af Helsefonden.

Dernæst er jeg sammen med Dorthe Fogh Iversen, ved at opstarte “Ledere i balance”, et netværk for ledere der er eller har været ramt af stress, finansieret af Velliv Foreningen.

MIN ERFARING

Som nyuddannet socialrådgiver arbejdede jeg i en kommunalforvaltning. Det blev dog hurtigt klar for mig, at jeg ville specialisere mig inden for unge, hvorefter jeg i 1996 blev ansat i Tjek-Punkt, Københavns kommune som opsøgende medarbejder. Målgruppen var unge op til 21 år med psykiske problemer, misbrug og kriminalitet, områderne var Christiania og Vesterbro og målet med arbejdet var at skabe kontakt til unge og brobygge til det etablerede hjælpesystem. I Tjek-Punkt var jeg til 2001. Igennem min ansættelse i Tjek-Punkt blev jeg konstitueret leder og derefter stedfortræder og havde fornøjelsen af at deltage i flere udviklingsprojekter. Blandt andre oprettede jeg i samarbejde med en psykolog og psykiater Henrik Rindom en behandlingsgruppe for ecstasybrugere, som på det tidspunkt var et nyt misbrugsstof på festscenen.

Da jeg stoppede i Københavns kommune, blev jeg ansat i konsulentfirmaet Deloitte Consulting, der skulle bruge en socialrådgiver til at gennemføre en brugerundersøgelse i forbindelse med udvikling af Arbejdsevnemetoden.

I 2003 blev jeg kontaktet af psykiater Henrik Rindom, som havde oprettet en behandlingsinstitution, Stofrådgivningen, for Satspuljemidler. Han ansatte mig til at lede Stofrådgivningen, og jeg fik særligt til opgave at sikre Stofrådgivningens indtægtsgrundlag. Jeg var leder af Stofrådgivningen frem til 2014, hvor jeg fik mulighed for at give stafetten videre til Isabella Koppel. I stedet startede jeg som Strategisk udviklingschef for hovedorganisationen Lænke-Ambulatorierne, nu Novavi, samt chef for Stofrådgivningen, Pensionatet samt aktiviteter i Kriminalforsorgen. Igennem den stilling arbejdede jeg med udvikling og eksekvering af strategi i hele organisationen samt havde den fornøjelse at være leder for ledere.