UDGIVELSER

Trine Ry og Lene Lund Hansen, Stressede ledere skammer sig, Væksthus for Ledelse 2020.

Jakob Demant, Freja Kern-Jespersen, Trine Ry, Unge med alkoholproblemer går ikke i behandling, STOF, Århus Universitet 2020.

Trine Ry og Lene Lund Hansen, Master Ledere med stress, Hansen og Ry, CBS, 2020.

Dan Orbe, Jannie L B Pedersen, Trine Ry, Styrket indsats for unge med rusmiddelproblemer i 28 kommuner, STOF nr 36, Århus Universitet 2020.

Klaus Goldschmidt Henriksen, Trine Ry, Susanne Pihl Hansen, Peter Jensen og Anna Lindqvist, UNG Rusmidler – erfaringsopsamling.

Klaus Goldschmidt Henriksen, Trine Ry, Susanne Pihl Hansen og Peter Jensen, UNG Rusmidler – inspirationsguide, Socialstyrelsen, 2020.

I forbindelse med ”Alliancen Unge med Dobbeltdiagnoser”:

Trine Ry og Peter Jensen: Rettigheder og hjælpesystemets opbygning, 2019

Trine Ry, Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer, 2019

Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal, redigeret af Trine Ry: Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen, 2019n

Hele artikelsamlingen kan læses her Artikelsamling, Alliance. Unge med dobbetdiagnose.

Video med Henrik Rindom og Trine Ry med gode råd til unge der skal på festival

Trine Ry og Susanne Pihl Hansen, artikel i Unge i Mistrivsel – viden og metoder i arbejdet med udsatte unge. Forlaget Jurainformation§, 2009

Trine Ry og Anna Elming, Stofrådgivningen: Evaluering af projekt Pigefilm, 2004

Trine Ry: Ecstasy-gruppen. Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 2001