Supervision for ledere

Jeg tilbyder supervision til ledere, både individuelt og gruppesupervision.


Supervisionen er en mulighed for at dele og drøfte dilemmaer og problemer i lederlivet og få støtte til at finde veje til løsninger.


I supervisionen har vi også mulighed for at fokusere på lederens egen trivsel og at arbejde målrettet på at højne trivslen.


Det er vigtigt for ledere at være en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for, at lederne kan støtte hinanden i problemløsningen.

Gruppesupervision er en mulighed for at skabe forbindelser imellem ledere, forbindelser, der over tid vil medføre en større følelse af samhørighed i ledergruppen.


Jeg har tilbudt leder supervision siden 2017, og mit fundament er 15 års arbejde som første linjeleder og leder af ledere, en master i ledelse (MPG), to supervisionsuddannelser (Inpraxis og Dispuk) samt en stressrådgiveruddannelse.

Jeg støtter også ledere der er belastede igennem Ledere i Balance, læs mere her


Supervisionen kan foregå hos dig/jer, på mit kontor i Hellerup eller i naturen.
"Jeg har fornøjelsen af at få individuel supervision af Trine – både i min tidligere funktion som faglig koordinator samt nuværende funktion som leder af medarbejdere. Trine er eminent dygtig til at sortere i mine udsagn og finde ind til kernen af de udfordringer, jeg har behov for sparring på. Det betyder, at jeg altid går fra supervision med nye redskaber og et overblik over mine handlemuligheder. Trines store ledelsesmæssige erfaring er en stor fordel, da Trine har forståelse for de opgaver, der skal løses i det kommunale system, og er god til at navigere i, hvilke opgaver der kan have indflydelse på, og hvilke der er et vilkår. Trine får mine varmeste anbefalinger som supervisor."

Ditte Andersen, afdelingsleder

V il du vide mere, så kontakt mig?