Supervision af fagprofesionelle

Jeg superviserer fagprofessionelle, inden for social og sundhedsområdet. 


Supervisionen skal bidrage til

 • Kvalitet og effekt af arbejdet:

I får øje på nye perspektiver og muligheder i arbejdet med jeres borgere

 • Forbundethed og fællesskab:

Igennem supervisionen udvikler I større tryghed, tillid og forbundethed.

 • Modvirker stress og forråelse:

I deler jeres bekymringer og finde veje til støtte hinanden i opgaveløsningen.


Supervisionstemaer

 • Når I selv bliver ramt:

Hvordan bliver I påvirket når håbløshed, irritation eller ked af det hed kommer på spil i arbejdet? 

 • Når borgere bøvler:

I føler I er gået i stå, kører i ring, og har brug for nye vinkler og strategier for at komme videre.

 • Temaer:

Eksempelvis unge der fremstår ikke motiverede, samarbejde med tværs eller jeres arbejdsglæde.


Proces og metode

Jeg vil gerne skabe et rum med en uhøjtideligt tone og med rum til både grin og berørthed.


Jeg har en styrende interviewform, der skal medvirke til, at der skabes et trygt og læringsorienteret rum.


Jeg er uddannet inden for den narrative og den løsningsorienterede metode. Jeg er optaget af, hvordan vi ved at rejse nye perspektiver, kan se nye handlemuligheder. Og jeg vil altid have fokus på at I går ud af rummet med inspiration I kan omsætte i praksis.


Jeg tilpasser mine metoder til emnet og gruppen og inddrager altid hele teamet, eks. igennem: bevidning, reflekterende team, rollefordelinger i teamet, poetisering, og rollespil.


Særlig viden

Jeg har en særlig viden, som jeg kan inddrage, når det er relevant:

 • Udvikling af metoder til rådgivning og behandling af unge med rusmiddelproblemer eks metoderne U-turn og U18.
 • Motivationsarbejde
 • Dobbeltdiagnosticerede
 • Samarbejde på tværs
 • Forældresamarbejde
 • Narrativ og løsningsorienteret metode
 • Stress
 • Ledelse


Baggrund

Min baggrund for at tilbyde supervision til fagpersoner er en uddannelse som socialrådgiver, næsten 30 års erfaring inden for socialområdet samt to supervisionsuddannelse (Inpraxsis og Dispuk)


Match og aftaler

Hvis I er nysgerrige, afholder jeg gerne et uforpligtende møde med jer. Jeg vil altid afklare forventninger inden opstart af et forløb, så der er klare rammer for supervisionsrummet.

Jeg har god erfaring med, at leder deltager i supervisionenVi har fået skabt et rum, hvor der er i gruppen, er stor tillid og omsorg til, at snakke om de udfordringer man kan møde.

Der er plads til at snakke om styrker, men også om svagheder og få kvalificerede råd og sparring til, at forbedre egen praksis/tilgang.

Trines måde at supervisere på, er effektiv i forhold til, at alle der sidder med, får noget ud af de enkelte cases/problemstillinger, der bliver drøftet, fordi alle får tildelt en rolle som observant og dermed reflekterer på en anderledes måde, end man ellers ville.

Trine har en god evne til at få skåret ind til kernen, af det problem den superviserede sidder med. Trine styrer sessionen på en blid men direkte måde, så man ikke er i tvivl om, hvilken rolle man har og hvilke forventninger der bliver stillet.”

Ramona Deac Schmidt, rusmiddelbehandler