Supervision for fagprofesionelle

Jeg superviserer fagprofessionelle, inden for social og sundhedsområdet. 


Jeg er optaget af at supervisionen bidrager til:

 • Kvaliteten af arbejdet med målgruppen: ved at I får øje på nye perspektiver og muligheder og mærker jeres engagement og arbejdslyst.
 • At medarbejdergruppen udvikler større tryghed, tillid og forbundethed til glæde for arbejdsmiljø og derved også dem I er sat i verden for at hjælpe.


Supervisionstemaer

 • Når I selv bliver ramt: hvordan vi bliver påvirket når håbløshed, irritation eller ked af det hed kommer på spil i arbejdet?
 • Når borgere bøvler: I føler I er gået i stå, kører i ring, og har brug for nye vinkler og strategier for at komme videre.
 • Temaer der er på spil for flere af jer: Eksempelvis unge der fremstår med en meget lille motivation for at møde op.


Proces og metode

Jeg er optaget af et skabe et rum med en uhøjtideligt tone og med rum til både grin og berørthed. Jeg har en styrende interviewform, der skal medvirke til, at der skabes et trygt og læringsorienteret rum.

Jeg er uddannet inden for den narrative og den løsningsorienterede metode. Jeg er derfor optaget af de historier vi fortæller både om os selv, og dem vi skal hjælpe. Jeg har fokus på, hvordan vi ved at rejse nye perspektiver, kan se nye handlemuligheder. Og jeg vil altid have fokus på at I går ud af rummet med inspiration I kan omsætte i praksis.
Jeg tilpasser mine metoder til emnet og supervisand og arbejder meget med inddragelse af hele teamet, eks. igennem: bevidning, reflekterende team, rollefordelinger i teamet, poetisering, og rollespil.


Min baggrund for at tilbyde supervision til fagpersoner er en uddannelse som socialrådgiver, næsten 30 års erfaring inden for socialområdet samt to supervisionsuddannelse (Inpraxsis og Dispuk)


Jeg har en særlig viden inden for: 

 • Udvikling af metoder til rådgivning og behandling af unge med rusmiddelproblemer (U18/U-turn/Stofrådgivningen)
 • Motivationsarbejde
 • Dobbeltdiagnosticerede
 • Samarbejde på tværs
 • Forældresamarbejde
 • Narrativ og løsningsorienteret metode
 • Stress
 • Ledelse


Vi har fået skabt et rum, hvor der er i gruppen, er stor tillid og omsorg til, at snakke om de udfordringer man kan møde.

Der er plads til at snakke om styrker, men også om svagheder og få kvalificerede råd og sparring til, at forbedre egen praksis/tilgang.

Trines måde at supervisere på, er effektiv i forhold til, at alle der sidder med, får noget ud af de enkelte cases/problemstillinger, der bliver drøftet, fordi alle får tildelt en rolle som observant og dermed reflekterer på en anderledes måde, end man ellers ville.

Trine har en god evne til at få skåret ind til kernen, af det problem den superviserede sidder med. Trine styrer sessionen på en blid men direkte måde, så man ikke er i tvivl om, hvilken rolle man har og hvilke forventninger der bliver stillet.”

Ramona Deac Schmidt, rusmiddelbehandler